در مطالعه GCCR شرکت نمایید.


❌ ERROR 404 ❌سلام!

GCCR گروهی متشکل از ۶۰۰ دانشمند، پزشک، و مدافع بیمار در ۵۰ کشور جهان است که در پاسخ به بیماری همه گیر کووید-۱۹ تاسیس شده است. هدف ما این است که شواهدی جمع آوری کنیم تا گزارش های مربوط به چشایی و بویایی را در مورد کووید-۱۹ درک کنیم.