Delta i GCCR studie!

Ta undersøkelsen

Del undersøkelsen

Hei!

GCCR er en gruppe på 600 forskere, klinikere og pasient-talspersoner fra 50 land. GCCR ble grunnlagt som respons på COVID-19-pandemien.

Målet vårt er å samle bevis for å forstå rapporteringer om smak- og luktproblemer relatert til COVID-19.

For mer informasjon om undersøkelsen, vennligst kontakt Tannlege Bano Singh (p.b.singh@odont.uio.no)