Delta i GCCR-studien!


❌ ERROR 404 ❌Hej!

GCCR är en grupp av 600 forskare, kliniker och patientförespråkare från 50 länder som bildats med anledning av COVID-19-pandemin.

Vårt mål är att samla underlag för att förstå rapporter om smak- och luktbesvär relaterade till COVID-19.