Delta i GCCR-studien!


Gör enkäten

Dela enkäten


För mer information om den här studien, vänligen kontakta William Fredborg (william.fredborg@psychology.su.se)

Hej!

GCCR är en grupp av 600 forskare, kliniker och patientförespråkare från 50 länder som bildats med anledning av COVID-19-pandemin.

Vårt mål är att samla underlag för att förstå rapporter om smak- och luktbesvär relaterade till COVID-19.