GCCR anketine katılınız


Ankete katılınız

Anketi paylaşınız


Bu çalışma hakkında bilgi edinmek için Dr. Hakan Ozdener'e basvuruda bulunabilirsiniz (hozdener@monell.org)

Merhaba

GCCR, 50 ülkeden 600 tane bilim adamı, doktorlar ve hasta hakları savunucusu bir araya gelmesi ile KOVID-19 pandemisine karşı mücadele amacı ile kurulmuştur.

Amacımız, KOVİD-19 enfeksiyonu sırasında rapor edilen tat ve koku ilgili problem ile ilgili veri toplamaktır.